כשרות מכשירים

מכשירי oticon כשרים לשימוש בשבתות ובמועדי ישראל על פי ההלכה