Spatial Sound

Spatial Sound מאפשרים לך לשמוע טוב יותר ולהבחין בהבדלים בין הקולות, לדעת מה הם הקולות המשמעותיים עבורך ומה לא. לדעת מה קרוב יותר אליך, מאיזה צד מגיע ולמה הנך צריך להתייחס.
האוזניים נועדו כדי שנשמע את העולם סביבנו ותכונה זו הקיימת במכשירי שמיעה עוזרת לנו לשמוע את הסובב אותנו ולא רק את מה שבראשנו.

כנסו ללינק הבא