מהו מכשיר שמיעה?

מכשיר שמיעה הינו אביזר אלקטרוני שחייב להכיל את הרכיבים הבאים:

מיקרופון – הקולט את צלילי הסביבה.

מגבר – הדואג להגברת הצלילים הנכנסים. רמקול – השולח את הצלילים המוגברים לאוזן.

סוללה – המספקת אנרגיה להפעלת המכשיר.

רוב מכשירי השמיעה היום מכילים גם מעבד דיגיטאלי המאפשר הוספת מערכות אוטומטיות וכוון מדוייק יותר של המכשירים בהתאם לירידת השמיעה ולרגישות האישית להגברה של כל אדם .